Η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μεσσηνίας & Λακωνίας και τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μεσσηνίας & Λακωνίας, με την υποστήριξη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε. Πελοποννήσου και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας & Λακωνίας, προτίθενται να διοργανώσουν τρία τμήματα προαιρετικού σεμιναρίου ? εκτός ωραρίου διδασκαλίας ? εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) δύο (2) στην Καλαμάτα και ένα (1) στη Σπάρτη με θέμα:

«Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»

για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.