Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και Υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Ο παρών αποτελεί ένα συνοπτικό θεσμικό πλαίσιο χρήσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισμού υποστήριξης: του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα υπόλοιπα μαθήματα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Έγγραφο