Σεμινάρια Arduino

Δέκα μαθήματα με φύλλα εργασίας και επιπλέον υλικό για τον μικροελεγκτή Arduino και το προγραμματιστικό περιβάλλον του Ardublock και το S4A (Scratch for Arduino).