10.000 υποτροφίες για προγραμματιστές προσφέρουν Google και Bertelsmann σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση φορητών συσκευών στην Ευρώπη ενώνουν η Google, η Bertelsmann και το κέντρο e-learning Udacity.